PRIVACYVERKLARING

Sfeerbeeld privacy verklaring

Algemeen
FLYER, gevestigd aan Salland 5-7, 1948 RE Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Gegevensverzameling
  U kunt de website gebruiken zonder aanvullende gegevens in te voeren, tenzij u zich registreert of aanvullende informatie opvraagt. Houd er rekening mee dat onze webserver (net als andere webservers) een logbestand aanmaakt dat met name informatie geeft over de browser die u gebruikt, de tijd en datum, de laatste websitepagina die u hebt bezocht en uw IP-adres. FLYER e-bikes zal deze gegevens niet aan derden bekendmaken en zal deze hoogstens gebruiken om anonieme statistieken te genereren of gebruikerstrends te identificeren. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens die u mogelijk heeft verstrekt. Bepaalde diensten die op de website aan worden geboden, kunnen alleen gebruikt worden als u persoonlijke gegevens opgeeft (bijvoorbeeld een e-mailadres voor aanmelding bij de nieuwsbrief). Deze gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. FLYER e-bikes zal de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het kennelijke doel of voor het doel dat is aangegeven toen u deze verstrekte en mag deze gegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij dit voor dit doel en de klant noodzakelijk is. De klant is zich hiervan bewust. FLYER e-bikes moet de gepaste voorzorgsmaatregelen treffen en geschikte beveiligingstechnologieën gebruiken om uw gegevens te beschermen.
 2. Nieuwsbrief
  Als u wilt, kunt u zich abonneren op de FLYER e-bike nieuwsbrief met een geldig e-mailadres. Bij het abonneren op de nieuwsbrief, stemt u in dat FLYER e-bikes u regelmatig informatie en advertenties stuurt over haar activiteiten en aanbiedingen en die van haar partners. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief.
 3. Contact Formulier
  Als u het contactformulier wilt gebruiken om contact op te nemen met FLYER e-bikes moet u uw persoonlijke gegevens invoeren (naam, geslacht, adres telefoonnummer en e-mailadres), zodat FLYER e-bikes op uw verzoek kan reageren. De gegevens die u verstrekt, worden niet gebruikt voor marketing of reclamedoeleinden of onthullingen.
 4. Opslagruimte
  FLYER e-bikes zal persoonlijke gegevens verwijderen zodra het doel waarvoor het oorspronkelijk was opgeslagen, als aangegeven wanneer het werd verzameld, is bereikt. Alle gegevens die u opgeeft, worden uiterlijk na tien jaar verwijderd.
 5. Cookies
  Deze website maakt gebruik van cookies, deze worden voor doeleinden als analyses, statistieken en voor website verbeteringen gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer zij de website bezoeken. Cookies waar FLYER gebruikt van maakt zijn technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk op uw privacy maken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van deze website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 6. Cookies deactiveren
  Als u niet wilt dat cookies gebruikt worden, kunt u dit gedeeltelijk of volledig deactiveren en/ of blokkeren via de instellingen in uw browser. Als u dat doet, heeft u niet langer toegang tot alle functies op de website en andere websites die cookies gebruiken.
 7. Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service gerund door Google Inc. (hierna te noemen “Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en toestaan dat uw gebruik op de website geanalyseerd wordt. De informatie over uw gebruik op de website wordt meestal door de cookie doorgegeven aan een Googleserver in de VS en daar opgeslagen. Als gevolg van IP-anonimisering op onze website, zal Google eerst uw IP-adres inkorten binnen de EU-lidstaten of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres verzonden worden naar een server van Google in de VS. Google zal deze informatie gebruiken namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteiten van de website en om andere diensten aan de exploitant van de website te verlenen die betrekking hebben op het gebruik van de website en internet. Google koppelt het IP-adres dat verzonden wordt niet met uw browser als onderdeel van Google Analytics-activiteiten aan andere gegevens. U kunt voorkomen dat cookies opgeslagen worden via de instellingen in uw browsersoftware; we willen u er echter op wijzen dat als u dat doet, u misschien niet volledig gebruik kunt maken van alle functies op deze website. Bovendien kunt u ook voorkomen dat Google uw gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) bewaard en verzameld. Door de browser plug-in te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
 8. Cookies deactiveren van Google en andere externe providers
  U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren via de opt-out knop op https://policies.google.com/technologies/cookies. Cookies worden door een aantal externe partijen providers beheerd en kunnen ook via het netwerk worden gedeactiveerd. De deactivatiepagina van Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/managing/opt _uit.asp .Het uitschrijven of deactiveren van deze cookies kan betekenen dat u niet volledig gebruik kunt maken van alle functies op deze of andere websites.
 9. Aanvullende bepalingen
  We behouden ons het recht ten alle tijden om de bepalingen te wijzigen of er aspecten aan toe te voegen bij juridische veranderingen. In het bijzonder deze privacy beleid, dit beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd of herzien worden, door technische of juridische updates. Wij zouden graag van u als gebruiker van onze website willen vragen om deze voorwaarden nogmaals te lezen bij wijzigen of updates. Als een bepaling van de privacy beleid ongeldig of niet-afdwingbaar wordt, heeft dit geen effect op de geldigheid van overige bepalingen. Dit privacy beleid is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. De plaats van jurisdictie zal Amsterdam zijn. De Nederlandse Federale wet inzake gegevensbescherming (VDSG) vormt de basis voor gegevensbescherming.
 10. Correctie, recht op informatie en schrapping
  Tenzij anders is vereist door een wettelijke of contractuele bepaling, kunt u vragen om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren, beperken of verwijderen. Als basisprincipe heeft u hier recht op en kunt u kosteloos uw persoonlijke gegevens opvragen.
 11. Contactadres
  Als u vragen heeft of andere verzoeken, kunt u contact met ons opnemen:
  Adres: Salland 5-7, 1948 RE Beverwijk
  Website: www.flyer-fietsen.nl
  E-mail: info@flyer-fietsen.nl
  Telefoon: +31 (0)251 27 67 88