Hoe groot is uw kennis van elektriciteit?

Ampère-uur, wattuur, volt – wat betekent het allemaal?

Bij elke e-bikebatterij staat er informatie vermeld over ampère-uren, watturen en het voltage. De betekenis van deze eenheden is echter niet voor iedereen altijd eenvoudig. Is voor u alles duidelijk?

Volt

Volt, vaak afgekort als V, is de meeteenheid voor elektrische spanning. Deze is bij de meesten bekend. Elektrische spanning is noodzakelijk om elektriciteit te transporteren. Die spanning ontstaat als er gescheiden elektrische ladingen zijn. Er zijn bijvoorbeeld een grotere negatieve lading en een kleinere positieve lading. Als die gescheiden ladingen via een geschikte geleider op elkaar aangesloten worden, gaat de elektriciteit stromen.
Voor een beter begrip is het handig de vergelijking te maken met twee waterkommen die zich op verschillende hoogten bevinden. Het hoogteverschil symboliseert de elektrische spanning. Het water stroomt enkel als er een verbinding tussen beide is.

Ampère

De elektrische stroomsterkte wordt gemeten in ampère en afgekort als A. Er is stroom wanneer er een potentiaalverschil is in een elektrisch circuit. Met andere woorden: als er elektrische spanning is en de elektrische ladingen via een geleider verbonden zijn. Als we het watervoorbeeld er opnieuw bij nemen, met twee waterkommen op verschillende hoogte, is de elektrische geleider de verbinding tussen de kommen. Het water staat symbool voor de elektrische stroom; alleen stromen er nu elektrisch geladen deeltjes in plaats van water.
De stroomsterkte wordt vaak vermeld op laders. Er zijn bijvoorbeeld laders met een stroomsterkte van 4 ampère. Andere hebben een stroomsterkte van 6 ampère. Hoe groter de stroomsterkte van een lader, hoe sneller een batterij ermee kan worden opgeladen. Dat komt eenvoudig gezegd omdat er meer elektriciteit door kan. Niet elke lader is echter op elke batterij aan te sluiten. Als u een nieuwe lader wilt kopen, kunt u bij de FLYER-dealer nagaan welke opties er in uw geval zijn.

Ampère-uur

Het ampère-uur, afgekort als Ah, is een eenheid voor de elektrische lading. Het geeft aan hoeveel elektrische lading er binnen een uur door een geleider stroomt als de elektrische stroom constant blijft op één ampère.
De capaciteit van batterijen en accu’s wordt vaak aangeduid in ampère-uren. Een lader met een stroomsterkte van 4 ampère transporteert bijvoorbeeld 8 Ah binnen twee uur (4 A x 2 h = 8 Ah). Een FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 heeft een capaciteit van 16.75 Ah. Als u deze batterij twee uur lang oplaadt, haalt u de 8 Ah. De stroomsterkte van de lader (4 ampère) wordt immers vermenigvuldigd met de laadtijd. Dat betekent dat in de laadtijd circa de helft van de totale capaciteit van de SIB-630 batterij (16.75 Ah) wordt bereikt.
Als u de sterkte van de lader weet, is het relatief eenvoudig om te berekenen in hoeverre een batterij in een X-periode kan worden opgeladen. Er kunnen met deze eenvoudige berekening echter kleine afwijkingen zijn in het daadwerkelijke laadniveau. Aangezien de meeste e-bikebatterijen een batterijbeheersysteem hebben dat de batterij beschermt tegen onder meer overladen, worden batterijen vanaf een laadniveau van 80 procent meestal niet meer opgeladen met de volledige stroomsterkte van de lader.

Wattuur

Het wattuur, afgekort als Wh, is een eenheid voor de hoeveelheid energie, oftewel de hoeveelheid energie in de batterij van een e-bike. Hoe groter deze hoeveelheid energie, hoe groter de ‘tank’ van de batterij. De hoeveelheid batterijenergie valt te berekenen op basis van de batterijcapaciteit (gemeten in ampère-uren) en de nominale spanning van de batterij (gemeten in volt).

De batterij FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 is goed voor 630 watturen. Eén wattuur betekent dat een batterij gedurende een uur een vermogen van één watt levert. Een SIB-630 kan bijvoorbeeld 630 watt gedurende een uur of 315 watt gedurende twee uur leveren.
Hoeveel kracht de motor van uw e-bike levert, bepaalt u zelf aan de hand van het ondersteuningsniveau. Hoe ver u kunt fietsen totdat de energie op is, hangt echter niet alleen af van de grootte van de tank en het geselecteerde ondersteuningsniveau. Er zijn nog veel meer factoren.