PRIVACYVERKLARING

van FLYER Benelux B.V., gevestigd Salland 5, 1948 RE Beverwijk. In dezen vertegenwoordigd door de heer T.G.H. De Rooij, bedrijfsleider;

Inleiding
Deze privacyverklaring geeft u informatie over de wijze, de omvang en de doeleinden van het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens op de website https://www.flyer-fietsen.nl/ (hierna de ‘website’) door FLYER Benelux Salland 5, 1948 RE Beverwijk, Nederland (hierna ‘wij’ of ‘ons’). Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens op deze website.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon identificeerbaar is, dat wil zeggen gegevens die kunnen worden herleid naar een persoon. Hiertoe behoren doorgaans de naam, het e-mailadres of de telefoonnummer. Daarnaast moeten echter ook puur technische gegevens die kunnen worden herleid naar een persoon als persoonsgegevens worden beschouwd.

Verantwoordelijke in de EU:

FLYER Benelux B.V.
Salland 5
1948 RE Beverwijk
Nederland
E: info@flyer-fietsen.nl
T: 0251-276777

Contactgegevens
Hierbij treft u de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Eric Drissler
ED Computer & Design GmbH & Co. KG
Lina-Bommer-Weg 4
DE-51149 Köln
T: +49 (0) 221 28 88 77 66
E: datenschutz@edcud.de

Uw rechten
U hebt het recht om op aanvraag kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen (vanaf de tweede informatieaanvraag binnen 12 maanden kunnen wij u kosten in rekening brengen, vooropgesteld dat er geen verandering van de situatie heeft plaatsgevonden). Daarnaast hebt u recht op rectificatie van onjuiste gegevens, het recht om beperking van de verwerking van in te uitgebreide mate of onjuist verwerkte gegevens te eisen, evenals het recht op verwijdering van onrechtmatig verwerkte of te lang opgeslagen persoonsgegevens (vooropgesteld dat geen wettelijke bewaartermijn of overige redenen als vermeld in artikel 17 lid 3 van de AVG dit in de weg staan). Daarnaast hebt u het recht op overdracht van alle gegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gangbare, machineleesbare vorm (recht op overdraagbaarheid).

Indien u in afzonderlijke processen ook het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking, verwijzen wij hiernaar in de beschrijving van de afzonderlijke processen.

Om van uw rechten gebruik te maken, hoeft u alleen een e-mail te sturen naar info@flyer-fietsen.nl

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Vrijwilligheid van de gegevensverstrekking
Het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens op deze website is over het algemeen noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven. U bent niet verplicht om op deze website persoonsgegevens te verstrekken, tenzij wij u in specifieke gevallen in deze privacyverklaring melden dat dit wel nodig is. Om de functionaliteiten van deze website ter beschikking te stellen en bestellingen af te wikkelen, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk.

SSL- of de TLS-versleuteling
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke inhoud zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, gebruiken wij op deze pagina een SSL- of een TLS-versleuteling. U kunt zien dat het om een versleutelde verbinding gaat als de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het ‘slotje’ dat u in de adresregel ziet.

Als de SSL- of de TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen derden de gegevens die u aan ons stuurt niet meelezen.

Algemene informatie over cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser bij het openen van onze website opslaat op het toestel dat u gebruikt. Verschillende diensten van een website kunt u op deze manier ‘herkennen’ en u kunt ‘onthouden’ welke instellingen u hebt vastgelegd. Dit wordt enerzijds gedaan ten bate van de gebruiksvriendelijkheid van websites en zodoende voor de gebruikers (bijv. het opslaan van inloggegevens). Aan de andere kant slaan cookies statistische gegevens op over het gebruik van websites, om de op deze wijze verzamelde gegevens te gebruiken voor analyse- en reclamedoeleinden.

Bepaalde cookies worden automatisch weer van uw toestel gewist zodra u de website weer verlaat (sessie-cookies). Andere cookies (persistent-cookies) worden voor een bepaalde periode opgeslagen (maximaal twee jaar). Daarnaast gebruiken wij ook zogenoemde third-party-cookies, die derden inzetten om bepaalde diensten aan te bieden of te gebruiken.

U hebt invloed op het gebruik van cookies. De meeste browsers geven u de keuze om de opslag van cookies te beperken of volledig te verhinderen. Wij wijzen er echter op dat het gebruik en vooral het gebruiksgemak van websites zonder cookies beperkt kan zijn.

Overzicht van de processen
Op deze website verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de volgende processen:

 1. Bestelling van goederen en diensten
 2. Nieuwsbrief
 3. Contact
 4. Server-logbestanden
 5. Google Analytics
 6. Google Maps API
  7. Google double-click
 7. Cookies en plug-ins ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid

Bestelling van goederen en diensten
Als u op onze website iets wilt bestellen of boeken, wordt u gevraagd om een aantal persoonsgegevens in te geven. Vereist zijn bijv. aanhef, achternaam, voornaam, e-mailadres, straat, postcode en plaats, factuuradres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), afleveradres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), details over het betaalmiddel, e-mailadres en geboortedatum. In sommige gevallen kunt u, als u dat wilt, uw telefoonnummer opgeven. De andere informatie hebben wij absoluut nodig om de overeenkomst met u uit te voeren. Eventueel kunt u ook de betaalwijze opgeven waar u de voorkeur aan geeft.

In het kader van de behandeling van een bestelling of boeking geven wij uw persoonsgegevens door aan onze logistiekdienstverleners of aan de vakhandelaar en, afhankelijk van de gewenste betaalmethode, aan betalingsdienstverleners of aan uw bank, zodat wij de overeenkomst met u kunnen uitvoeren.

Wettelijke basis
De rekening- en bestelgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. In het kader hiervan geeft u ons toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens om een overeenkomst uit te voeren.

Duur van gegevensopslag
De in het kader van de bestelling van goederen opgeslagen persoonsgegevens worden gewist zodra u de goederen hebt ontvangen en de garantieperiode is verstreken. Deze termijn bedraagt twee jaar en begint op het moment dat de goederen zijn afgeleverd. Wij zijn overigens wettelijk verplicht om met transacties verbonden gegevens om fiscale redenen tien jaar te bewaren.

Nieuwsbrief
Wij gebruiken het door u ingegeven e-mailadres om u de nieuwsbrief en andere op uw interesse afgestemde informatie te sturen, als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wettelijke basis
Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, die u ons geeft als u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt. Volgens artikel 6, lid 1, sub a van de AVG is verwerking van persoonsgegevens toegestaan als u ons toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden hebt gegeven. In het kader van uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u ons de volgende toestemmingsverklaring verstrekt:

Ik ga ermee akkoord dat mijn contactgegevens worden gebruikt voor reclame over diensten en producten in de fietssector. In de toekomst wil ik graag per e-mail, telefoon of sms persoonlijk informatie en advies ontvangen over deze nieuwe aanbiedingen en diensten. Doorgifte van mijn gegevens vindt uitsluitend plaats voor de verwerking van ordergegevens. Het is mij bekend dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van mijn gegevens op vrijwillige basis gebeurt. Ik kan deze toestemming op elk gewenst moment zonder voor mij nadelige gevolgen herroepen. Een afmelding via de afmeldingslink is hiervoor voldoende. Bij een herroeping worden mijn gegevens gewist zodra de herroeping is ontvangen.>>

Duur van de gegevensopslag
De in het kader van uw aanmelding voor de nieuwsbrief opgeslagen persoonsgegevens worden gewist zodra u zich met succes hebt afgemeld voor de nieuwsbrief.

Contact
Als u contact met ons opneemt (bijv. via e-mail of door gebruik van het contactformulier) dan verwerken wij de door u verstrekte gegevens om de aanvraag te beantwoorden en als er zich vervolgens aanvullende vragen voordoen.

Wettelijke basis
De gegevens waar wij mee werken nadat u contact met ons opneemt, worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 sub a evenals sub f van de AVG. In het kader hiervan is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan op basis van uw toestemming, en in het kader van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve wanneer uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigde belang bestaat uit de behandeling van uw vraag of verzoek. Als er met uw specifieke situatie verband houdende redenen zijn waardoor de verwerking van gegevens onwenselijk zou zijn, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking. Hiervoor hoeft u alleen een e-mail te sturen naar info@flyer-fietsen.nl

Duur van de gegevensopslag
De in het kader van de contactlegging opgeslagen persoonsgegevens worden gewist zodra de kwestie waarover u contact met ons opnam volledig is opgehelderd en er ook geen reden is om aan te nemen dat deze concrete contactlegging in de toekomst opnieuw relevant wordt.

Server logbestanden
Telkens als onze website wordt bezocht, verzamelen wij een reeks technische gegevens waarbij het gaat om persoonsgegevens.Dit zijn:

 • IP-adres van de gebruiker
 • naam van geopende website of bestand
 • datum en tijdstip van het bezoek
 • verzonden gegevensvolume
 • melding of het bezoek technisch is geslaagd
 • browsertype en versie
 • besturingssysteem van de gebruiker
 • door de gebruiker gebruikt toestel, inclusief MAC-adres
 • referrer URL (de hiervoor bezochte wegpagina)

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens die u actief binnen de website opgeeft. Wij registreren server-logbestanden om de website te kunnen beheren en om onbevoegde toegang hiertoe te kunnen herkennen en afweren.

Wettelijke basis
De persoonsgegevens in logbestanden worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. In het kader hiervan is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan gezien het ‘gerechtvaardigd belang’ van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve wanneer uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het gemakkelijkere beheer en de mogelijkheid hacking te herkennen en hier maatregelen tegen te nemen. Als er met uw specifieke situatie verband houdende redenen zijn waardoor de verwerking van gegevens onwenselijk zou zijn, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking. Hiervoor hoeft u alleen een e-mail te sturen aan info@flyer-fietsen.nl

Wat zijn IP-adressen?
Elk toestel (bijv. smartphone, tablet, pc) dat met internet is verbonden, krijgt een IP-adres toegewezen. Welk IP-adres dit is, hangt ervan af via welke internettoegang uw toestel op dat moment met internet is verbonden. Het kan hierbij gaan om het IP-adres dat u door uw internetprovider toegewezen krijgt, bijvoorbeeld als u thuis via uw WLAN met internet bent verbonden. Het gaat mogelijk echter ook om een IP-adres dat uw aanbieder van mobiele diensten u heeft toegewezen of om het IP-adres van een aanbieder van een openbaar of privé WLAN of een andere internettoegang. In de momenteel gebruikelijkste vorm (IPv4) bestaat het IP-adres uit vier cijferblokken. Als particuliere gebruiker gebruikt u doorgaans geen gelijkblijvend IP-adres omdat uw provider u dit alleen tijdelijk toewijst (zogenoemde ‘dynamische’ IP-adressen). Bij een permanent toegewezen IP-adres (zogenoemde ‘statische’ IP-adressen) is een eenduidige koppeling van de gebruikersgegevens in principe eenvoudiger. Behalve voor de opvolging van onbevoegde bezoeken aan ons internetaanbod gebruiken wij deze gegevens in principe niet persoonsgebonden. Wij analyseren uitsluitend op geanonimiseerde basis welke van onze webpagina’s de voorkeur genieten, hoe vaak deze dagelijks worden bezocht en soortgelijke informatie.

Duur van de gegevensopslag
De server-logbestanden met de bovengenoemde gegevens worden automatisch na twee jaar gewist. Wij behouden ons het recht voor de server-logbestanden langer op te slaan indien er feiten zijn die wijzen op ongeoorloofde toegang (zoals een poging tot hacking of een DDoS-aanval).

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt verschillende cookies om uw browser te identificeren.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden over het algemeen doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze Website hebben wij echter de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd, zodat Google uw IP-adres, binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen uit de Europese Economische Ruimte die bij het verdrag zijn aangesloten, van tevoren afkort. Nadere informatie over de implementatie van deze functie vindt u hier:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ip-anonymization. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de eigenaar van de website andere diensten te verlenen die samenhangen met het gebruik van de website en van internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Wettelijke basis
De verwerking van persoonsgegevens door Google Analytics geschiedt op basis van Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. In het kader hiervan is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan gezien het ‘gerechtvaardigd belang’ van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve wanneer uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit de analyse van het gebruik van onze website. U kunt de doorgifte van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen als u de browser-plugin downloadt en installeert die u vindt via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als er met uw specifieke situatie verband houdende redenen zijn waardoor de verwerking van gegevens onwenselijk zou zijn, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking. Hiervoor hoeft u alleen een e-mail te sturen naar info@flyer-fietsen.nl

Duur van de gegevensopslag
De koppeling met personen wordt via de gedeeltelijke verwijdering van de IP-adressen onmiddellijk verbroken en zodoende worden uitsluitend statistische gegevens opgeslagen.

Google Maps API
Deze pagina gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. De aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze gegevens worden doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze doorgifte van gegevens.

Wettelijke basis
De verwerking van persoonsgegevens door Google Maps API geschiedt op basis van Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. In het kader hiervan is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan gezien het ‘gerechtvaardigd belang’ van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve wanneer uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit de verbetering van onze website en ons aanbod door weer te geven waar wij te bereiken zijn. Nadere informatie over de gegevensverwerking van Google vindt u onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Daar kunt u ook uw persoonlijke instellingen veranderen. Als er met uw specifieke situatie verband houdende redenen zijn waardoor de verwerking van gegevens onwenselijk zou zijn, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking. Hiervoor hoeft u alleen een e-mail te sturen naar info@flyer-fietsen.nl

Duur van de gegevensopslag
De koppeling met personen wordt via de gedeeltelijke verwijdering van de IP-adressen onmiddellijk verbroken en zodoende worden uitsluitend statistische gegevens opgeslagen.

Cookies en Plug-ins ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid
Wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld door u gewenste functies zoals een winkelwagenfunctie aanbieden of de elektronische communicatieprocessen vergemakkelijken. Daarnaast kunnen wij u met de door ons gebruikte cookies aan de hand van pseudonieme gegevens op pagina’s van derden zoals Facebook of Twitter aanbiedingen laten zien die bij uw interesses passen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende cookies en plug-ins.

 • Plug-in voor retargeting van het sociale netwerk Facebook

Op onze pagina’s zijn retargeting-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. Als u onze pagina’s bezoekt, wordt via de retargeting-tags een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina hebt bezocht. Op deze wijze kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. De hierdoor ontvangen informatie kunnen wij gebruiken om Facebook Ads te tonen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben over de inhoud van de doorgegeven gegevens of over hun gebruik door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op www.facebook.com/about/privacy. Als u geen verzameling van gegevens via Custom Audience wilt, dan kunt U Custom Audience hier deactiveren: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 • YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van YouTube, een activiteit van Google. De operator hiervan is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien is van een YouTube-plug-in, dan wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt aan de YouTube-server gemeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bij uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit vermijden door uit uw YouTube-account uit te loggen. Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Nadere informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Wettelijke basis
De genoemde cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Het gaat in alle gevallen om pseudonieme gegevens, die een op statistische basis berustende indeling in een bepaalde gebruikersgroep mogelijk maken (bijv. geslacht, leeftijd, woonplaats of beroep). Er vindt geen koppeling aan individuele personen plaats en wij gebruiken ook geen omvangrijk reclamenetwerk. Als er met uw specifieke situatie verband houdende redenen zijn waardoor de verwerking van gegevens onwenselijk zou zijn, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking. Hiervoor hoeft u alleen een e-mail te sturen naar info@flyer-fietsen.nl

Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden na uiterlijk twee jaar gewist.